Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig

Productgroep Ouderschapskennis 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel is gebaseerd op de gelijknamige notitie van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ). NCFJ doet daarin verslag van vier bijeenkomsten van de 'cliëntentafel', een plek waar ouders met elkaar spraken. Het doel van het project: 'Deze steun heb ik nodig' is dat ouders meer woorden krijgen: zij werden uitgenodigd om vanuit eigen ervaringen te vertellen welke steun ze nodig hebben. Iedere ouder van de cliëntentafel heeft op zijn of haar eigen manier te maken gehad met jeugdzorg en daarbij zowel goede als slechte ervaringen opgedaan. Deze ouders willen de jeugdzorg verbeteren en weten hoe belangrijk het is dat je als ouder duidelijk kunt maken welke steun je nodig hebt. Zij willen ruimte voor ouders én hulpverleners.