Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk

Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk

Productgroep Sozio 102 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hulpverleners worden geacht respectvol om te gaan met cliënten met andere godsdiensten of levensbeschouwingen. Vijandig denken over of uitsluiten van andersdenkenden leidt alleen maar tot verharding van de samenleving, wordt betoogd. Coornhert, een groot Nederlands denker, leefde in een tijd van felle strijd tussen katholieken en protestanten. Onverdroten ijverde hij voor godsdienstvrijheid en tolerantie als basis voor een vreedzame samenleving. Ondanks het feit dat hij zelf lang niet altijd verdraagzaam was, blijft zijn kernboodschap van actuele waarde.