Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs

Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

De pedagogische functie van het onderwijs behoeft structurele aandacht. Dit geldt nog sterker voor scholen die vanwege de toegenomen etnische diversiteit van hun leerlingpopulatie voor nieuwe pedagogische uitdagingen staan. Zowel binnenschools als tussen gezin en school kunnen spanningen ontstaan die hoge eisen stellen aan hun pedagogische professionaliteit. Dit artikel beoogt, op basis van twee recente reviews van onderzoek naar diversiteit in het onderwijs, drie vragen te beantwoorden: Voor welke pedagogische uitdagingen staan scholen bij het omgaan met diversiteit? Hoe reageren scholen op deze uitdagingen in hun pedagogische beleid? En hoe passen opleidingen hun curriculum aan om leerkrachten van de toekomst voor te bereiden op het werk in multi-etnische scholen? De slotparagraaf bevat conclusies en aanbevelingen over pedagogisch beleid, professionalisering en onderzoek.