Doen of niets doen?

Doen of niets doen?

Productgroep Ouderschapskennis 2005-3
Bert Krapels | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De auteur onderscheidt in begeleiding en behandeling ‘interveniëren van ‘bewust niet ingrijpen. Dit laatste noemt hij actief niets doen. Interventies komen vaak voort uit een controlebehoefte van de begeleider of behandelaar, die wordt veroorzaakt door onzekerheid. Het ‘actief niets doen kan in supervisie als focus dienen om zicht te krijgen op emoties die ouders begeleiden oproept bij de super-visant. Tegelijk verschaft het de supervisor inzicht in het eigen functioneren en in parallelprocessen tussen supervisie en ouderbegeleiding.

Trefwoorden: ouderbegeleiding, negative capability, tegenoverdracht, parallelproces
Bert Krapels is kinder- en jeugdpsycholoog en als psychotherapeut en ouderbegeleider werkzaam in een eigen praktijk en op de school verbonden aan het Pedologisch Instituut in Den Haag.
Adres: Beeklaan 476, 2562 BM Den Haag. Tel. 070-3467972
e-mail: bert.krapels@wanadoo.nl