Door de ogen van de student

Door de ogen van de student

Productgroep Ouderschapskennis 2016-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Om een veranderproces bij een ouder te leren begeleiden, is het noodzakelijk dat studenten hun eigen beelden en oordelen over ouders onder de loep durven nemen. Pas dan kan de student werkelijk openstaan voor de beleving van ouders en ontstaat er ruimte voor verandering. Hoe leren wij studenten om stil te staan bij de invloed van diepgewortelde veronderstellingen die er leven over ouders? En op welke manier kun je daarbij als docent je eigen (ouder)erva-ring op professionele wijze inzetten?


‘...Voordat ik deze minor deed, was ik me van veel dingen nog niet bewust als het om ouders gaat. We kennen allemaal de ouder in de trein, bus of winkel die zijn drukke kind niet in bedwang kan houden. Of de ouder die van alles voor zijn kind doet, terwijl dat kind allang oud genoeg is om voor zichzelf te zorgen. Arm kind, dacht ik dan. Zielig om altijd maar gepamperd en verwend te worden door je ouders. Ze verpesten hun kind helemaal! Sommige ouders hadden gewoon nooit een kind mogen krijgen. Ze kunnen het gewoon niet.'


Met dit beeld van ouders begon een vierdejaars student Social Work haar eindpresentatie van de minor Ouderschap, Opvoeding en Preventie aan onze Hogeschool. Iedereen heeft beelden over ouders, bewust en onbewust. De beelden die professionals hebben van ouders, beïnvloeden de manier waarop zij ouders tegemoet treden. (van Amsterdam & Bonants, 2015). Wim Goossens, docent aan Zuyd Hogeschool, beschrijft (2015) dat het voor elke (toekomstige) professional die een oudergerichte grondhouding wil ontwikkelen onder meer van belang is om zicht te hebben op wat hij noemt de 'mentale modellen over ouderschap’. Mentale modellen kunnen worden opgevat als 'diepgewortelde veronderstellingen of generalisaties die van invloed zijn op hoe wij de wereld om ons heen interpreteren. Ze beïnvloeden ons gedrag en geven vorm aan onze acties en reacties.’ (www.lerenindesocialprofit.be).