Downloaders van kinderporno; een literatuuronderzoek

Downloaders van kinderporno; een literatuuronderzoek

Gratis

Omschrijving

Kinderpornografische afbeeldingen zijn een wereldwijd probleem.De omvang van het probleem – in termen van aantallen afbeeldingen, slachtoffers en plegers – is moeilijk in te schatten. Afgaande op het aantal jaarlijks gemelde zaken door burgers bij de Nederlandse politie lijkt het een overzichtelijk probleem.