Dubieuze prognose, adoptie geslaagd - Verslag van een kwalitatief onderzoek

Dubieuze prognose, adoptie geslaagd - Verslag van een kwalitatief onderzoek

Productgroep Ouderschapskennis 2007-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Pamela Clark, Sally Thigpen & Amy Moeller Yates (2006). Integrating the older / special need adoptive child into the family. Journal of Marital and Family Therapy 32,2: 181-194.
Van ouders valt veel te leren, en al helemaal als ze overweg kunnen met ingewikkelde en bewerkelijke kinderen. Wanneer het daarbij om adopties gaat, wordt het nog interessanter. De Amerikaanse psychologe Clark interviewde daarom voor haar promotieonderzoek elf ouder(paren) wier adoptie van een al groter en/of ‘special needs’-kind geslaagd mag heten.
Het waren diepte-interviews die startten met een paar heel gewone, open vragen. Geen vragenlijst dus. In de eerste gesprekken tekenden zich thema’s af die Clark vervolgens aan alle ouders voorlegde, evenals haar samenvatting van de gesprekken dddrover. Zo sneeuwbalde zij verder — totdat er geen nieuw materiaal meer kwam.
Even interessant was de vraagstelling. Terwijl in de meeste research wordt gezocht naar voorspellers van problemen, zocht Clark naar een verklaring voor het slagen van adopties die volgens de gebruikelijke voorspellers weinig kans zouden maken. Denk aan adoptie van een kind met een lichamelijk gebrek, een psychiatrische diagnose en/of een belaste voorgeschiedenis en twee of meer overplaatsingen.
Het resultaat is nieuwe theorie over factoren die adopties met een dubieuze prognose kunnen ‘bufferen. Hij behelst ook criteria voor selectie van adoptieouders, en aanwijzingen voor hulp bij dreigend vastlopen van een adoptie.
Een boeiende vraagstelling dus, een boeiend onderzoeksproces, en zeer boeiende uitkomsten — totdat de onderzoekers daar conclusies aan verbinden voor de praktijk. Dan blijkt dat zij te vroeg zijn opgehouden met hun interviews. Het belangrijkste moest nog komen!