Een gezinscontract voor ouders

Een gezinscontract voor ouders

Productgroep Ouderschapskennis 2007-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Barry Carpenter (ed.) (2002). Families in Context; emerging trends in family support and early intervention. London: David Fulton Publishers Ltd. (ISBN 1-85346-489-9) 190 pp. £ 20,99.
Een moeder vertelde over een lezing van ene Barry Carpenter: ‘Eindelijk een stem waarin de belangen van ouders doorklinkt en die recht doet aan ouders!’ Murw van de talloze ruzies met het internaat waar haar gehandicapte dochter verbleef, was zij al lang geleden overgegaan tot de strategie van vermijding. Toen ik hoorde dat Carpenter hddr weer hoop wist te geven - ondanks het vooruitzicht van levenslang onderhandelen met eindeloze reeksen professionals - wilde ik daar meer van weten.
Ruim twintig jaar ben ik getuige geweest van grote en kleine ruzies tussen ouders en instellingen. Ik heb ze ook zelf ondervonden. ‘De navelstreng doorsnijden, heette het vroeger: ouders moesten zich liefst nergens mee bemoeien, en om te beginnen was contact tussen ouder en kind gedurende de eerste zes weken na opname verboden. Maar het omgekeerde komt ook voor: ouders die groepsleiding tot wanhoop drijven door zich voortdurend overal mee te bemoeien. De verhouding ouders-zorginstelling is een lastige, en waar de macht ligt, hoef ik u niet uit te leggen.
Carpenter - o.a. directeur van het centrum voor Study of Special Education in Oxford - bundelt in dit boek artikelen van verschillende auteurs over onderzoek en ervaringen in het werk met families1 van kinderen met handicaps. De visie dat ‘familie’ het hart vormt van effectieve zorg en behandeling is de rode draad die ze verbindt. Hoe de praktijk zich moet ontwikkelen: van service centered naar family centered - rekening houdend met de culturele achtergrond van het gezin - het wordt overtuigend uit de doeken gedaan.