Een kind als geschenk of als handelswaar? Commercieel draagmoederschap en (het gevaar van) commodificatie

Een kind als geschenk of als handelswaar? Commercieel draagmoederschap en (het gevaar van) commodificatie

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Commercieel draagmoederschap is één van de reproductietechnieken die het voor echtparen met vruchtbaarheidsproblemen mogelijk maakt hun kinderwens in vervulling te zien gaan. Deze techniek is echter niet zonder gevolgen voor het kind. Er kan commodificatie optreden, zowel in smalle zin: het kind wordt een product dat gekocht wordt, als in brede zin: het beeld van het kind als geschenk dat niet gemaakt wordt naar de wensen van ouders lijkt te worden uitgesloten. De vraag die daarbij kan worden gesteld is of commodificatie van het kind ethisch te aanvaarden is. Naar een ethische rechtvaardiging van commodificatie kan worden gezocht middels het reflectief equilibrium. Commodificatie en commercieel draagmoederschap zijn alleen gerechtvaardigd wanneer het kind als goed in zichzelf wordt beschouwd.