Een moeder, een zoon en een beperking

Een moeder, een zoon en een beperking

Productgroep Ouderschapskennis 2015-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouders van zorgintensieve kinderen zijn emotioneel kwetsbaar als het over hun kinderen gaat. De zorg voor het kind met een beperking en de interactie met professionals roept bij hen een breed scala aan emotionele reacties op. Afstemming tussen ouders en professionals brengt voor allen uitdagingen met zich mee. Wanneer dit proces onvoldoende afgestemd verloopt, kan dat polarisering in de hand werken. De emotionele binnenwereld van de ouder kan ontregelen wanneer professionals het perspectief van de ouder uit het oog verliezen of onvoldoende kunnen hanteren. Chiel Egberts exploreert in zijn boek ‘Moeders met een missie' de symbiose in de driehoek cliënt, familie en begeleider bij kinderen met een beperking en geeft daarbij concrete handvatten aan de professional om de ouderlijke loyaliteit, de professionaliteit van begeleiders en de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen.