‘Een proces van sociaal maken’

‘Een proces van sociaal maken’

Productgroep Over pedagogische kwaliteit
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De Kenniskring Algemene Pedagogiek van de Fontys Hogeschool Pedagogiek bereidt internationaal onderzoek voor naar de pedagogische taakverdeling tussen tweeverdieners met kinderen en leidsters in de kinderopvang. Jonge kinderen van werkende ouders brengen een groot deel van hun tijd overdag door bij andere opvoeders dan hun ouders. In Nederland is dat meestal een (on)betaalde oppas of de kinderopvang (SCP, 2005; 2006; 2007). Bijna een kwart van de Nederlandse nul- tot en met driejarigen brengt een of meer dagen in de week door bij de leidsters in de kinderopvang (Ministerie van VWS, 2005). Welke opvattingen hebben ouders en leidsters over de pedagogische taakverdeling? Vinden ouders dat ze helemaal zelf hun kinderen opvoeden of zijn ze toch van mening dat er een verdeling van opvoedende taken is tussen henzelf en de leidsters in de opvang? Wat verwachten ouders van de kinderopvang op het gebied van opvoeding? En heeft de kinderopvang zelf ook bepaalde verwachtingen van de manier waarop ouders hun kinderen (zouden) moeten opvoeden? Hoe komen kinderopvang en ouders een verdeling van verantwoordelijkheden overeen? Wat komen ze overeen in de verdeling van verantwoordelijkheden?