Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen

Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen

Productgroep Sozio 104 Special opleiding en werk - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hogescholen bieden binnen het sociale domein steeds meer specialistische opleidingen aan. Vreemd, want het werkveld verzucht dat de afstand tussen het onderwijs eerder
 groter dan kleiner wordt. Welke sociale professionals moeten we nu eigenlijk opleiden?