Een vrolijke chaos

Een vrolijke chaos

Productgroep Dolgedraaid
Paul van Geert | 2006 | 9789066657021
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Van iemand die beroepsmatig werkzaam is in het veld van vroege ontwikkeling, opvoeding en onderwijs verwachten we dat hij of zij in staat is de ontwikkeling van kinderen actief in een gewenste richting te sturen, waarbij een zo goed mogelijk evenwicht moet worden gezocht tussen de belangen van het kind en van de samenleving als geheel. Die sturing kan op veel verschillende manieren plaatsvinden: in de vorm van directe instructie en onderwijs, maar ook in de vorm van het aanbieden van een omgeving waarin een kind goed en prettig functioneert en zichzelf kan ontplooien. Die sturing, in de breedste zin van het woord, is gebaseerd op een goede kennis van de ontwikkeling van kinderen in het algemeen, en van specifi eke kinderen in het bijzonder. De opvoeder dient immers voortdurend keuzes te maken – bewust of onbewust – over hoe met een kind om te gaan. Op elk moment is het dus noodzakelijk informatie te hebben over wat het kind aankan, wat het nodig heeft of prettig vindt. Die informatie kan heel formeel zijn, bijvoorbeeld de score op een intelligentie of een didactische leeftijdtest, maar ook heel gevoelsmatig en intuïtief, een gevoel van wat een kind nodig heeft. De gevoelsmatige en intuïtieve informatie is buitengewoon belangrijk, maar voor de beroepsmatige opvoeder of leerkracht is die intuïtieve informatie vaak ingekaderd in een raamwerk van formele informatie van bijvoorbeeld tests, toetsen, systematische observatie en volgsystemen.