Een witte cursus en zwarte koffie

Een witte cursus en zwarte koffie

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
Birsen Akin | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Birsen Akin herkent zich in de artikelen van Meurs, maar meent dat migratie niet altijd problematisch of traumatisch is. En haar bezwaar bij preventieprojecten is dat daar impliciet van uit lijkt te worden gegaan. Zij beschrijft haar ervaringen als allochtone ouderbegeleider in de omgang met autochtone en allochtone collega’s, en wat zij van elkaar kunnen leren.
TrefWoorden: allochtone ouderbegeleider, mixcultuur
Birsen Akin is maatschappelijk werker/ouderbegeleider, onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Adres: Neuhuyskade 40, 2596 XL Den Haag E-mail: B.Akin@rvdk.minjus.nl


Inleiding

Twee maanden geleden moest ik voor mijn werk bij de Raad voor de Kinderbescherming een cursus volgen. De naam van de cursus was ‘interculturele communicatie’. Dit is de nieuwe naam van een methodiek ‘werken met allochtone cliënten’. Gezien mijn afkomst — ik kom uit Turkije — en mijn eigen ervaringen in de Nederlandse samenleving vond ik het niet nodig om deze cursus te volgen, maar het was verplicht voor alle raadsonderzoekers.