Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

2017
Gratis

Omschrijving

Samenvatting Eindrapport Voorstudie Fase 1

Deze publicatie geeft een samenvatting van de voorstudie uit het project Consortium effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling (ZonMw-projectnummer 741100001). Dit project is onderdeel van de Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling, gericht op het vergroten van samenhangende kennis over het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen) van kindermishandeling. Om de voorstudie goed te kunnen uitvoeren, is een landelijk consortium samengesteld. Het consortium vertegenwoordigt alle toonaangevende expertise over de ontwikkeling en implementatie van vroegpreventieve interventies, alsmede over effect- en literatuuronderzoek.

Bron: ZonMW