Empowerment en maatzorg - Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede en hulpverlening

Empowerment en maatzorg - Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede en hulpverlening

Productgroep Passage 3 - 2005
1,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veel mensen met een psychiatrische achtergrond leven in armoede, wat hun deelname aan de maatschappij frustreert. Personen die in armoede leven, staan in sterke afhankelijkheidsrelaties tegenover anderen en de maatschappij. Geboden hulp houdt voor armen vaak een morele veroordeling in. Men voelt zich weinig 'beminnenswaardig'. Dat wekt schuldgevoelens en gevoelens van machteloosheid op. Dit krachtig psychologisch mechanisme maakt ook dat armen soms niet ingaan op kansen die hen geboden worden. Denken in termen van empowerment kan hieraan een positieve draai geven. Dat vereist echter een cultuuromslag bij de betrokken instanties.