En als er iets is, kun je opa en oma bellen - Over grootouders als buffers

En als er iets is, kun je opa en oma bellen - Over grootouders als buffers

Productgroep Ouderschapskennis 2008-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouderbegeleiders hebben in hun werk niet alleen met ouders, maar direct of indirect ook met grootouders te maken. Naar schatting de helft van de ouders in de hulpverlening krijgt steun van grootouders bij de opvoeding van hun kind(eren), de andere helft niet. Op grond van het theoretisch concept van Alice van der Pas over bufferprocessen bij het opvoeden, wordt onderzocht op welke wijze grootouders daar al of niet deel van uitmaken en hoe ouderbegeleiders daarbij activerend te werk kunnen gaan. De auteur pleit voor meer achtergrondkennis over grootouders bij ouderbegeleiders.