Epiloog — wordt vervolgd

Epiloog — wordt vervolgd

Productgroep Ouderschapskennis 2003-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De herinneringen van de door Boet geïnterviewde PSW’s zijn waarschijnlijk wat grijzig ingekleurd door hoe het na 1960 bergafwaarts ging met hun vak. Het werk dat zij met zoveel plezier hadden gedaan werd enkele decennia later van nul en generlei waarde geacht, en hun dierbare werkplek, het MOB, heette opeens een exclusief en eenkennig middenklasse-bastion te zijn.

1959 was het jaar waarin ik mijn loopbaan als ouderbegeleider begon, en mijn herinneringen zijn anders. Door omstandigheden heb ik in tien jaar tijd vier opleidingsbureaus van binnen leren kennen: twee in Amsterdam en twee in Den Haag, twee neutrale, één protestants-christelijk en één katholiek, en ik laafde me aan de kwaliteit van het teamwerk en genoot van de gedegen zorg die aan ouders werd besteed door groepjes, bekwame PSW’s aan wie de psychiaters-directeur graag de dagelijkse zaken overlieten.