Ervaringen van stiefvaders - Over je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijk zijn

Ervaringen van stiefvaders - Over je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijk zijn

Productgroep Ouderschapskennis 2015-1
Johannes Mol | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe is het om stiefvader te zijn?
Ruim honderd stiefvaders beantwoordden in interviews met studenten deze vraag. Uit analyse van de interviews kwam het thema ‘het stellen van regels’ naar boven als een centrale kwestie. Vanuit die kwestie wordt in onderstaand artikel gepoogd enig inzicht te geven in de beleving van het stiefvaderschap.

Als stiefvaders vertellen over het stellen en handhaven van regels maken zij duidelijk wat hun positie en rol is in het stiefgezin. Twee typerende posities worden in dit artikel naar voren gehaald: 'de vriendschappelijke begeleider’ en 'de opvoedende man’. De eigen belangen, inzichten en voorkeuren van de mannen blijken in het bepalen van hun positie sterk mee te wegen. Hiermee wordt duidelijk dat stiefvaders zich niet zomaar verantwoordelijk weten; ze kiezen ervoor om in meer of mindere mate verantwoordelijk te zijn. Afgezet tegenover de ouderschapsdefinitie van Van der Pas die zegt dat ouderschap zich kenmerkt door een besef van tijdloos en onvoorwaardelijk verantwoordelijk-zijn licht hiermee de eigen aard van het stiefvaderschap op. Stiefvaders beschrijven een mogelijk zeer intens betrokken en langdurig, maar toch principieel beëindigbaar en voorwaardelijk gevoel van verantwoordelijk zijn. Deze constatering ondersteunt het voorstel van Cottyn stiefouders te zien als niet-ouders.