Essay - ZORG VOOR VEILIGHEID VAN KINDEREN EN DE MENSELIJKE FACTOR

Essay - ZORG VOOR VEILIGHEID VAN KINDEREN EN DE MENSELIJKE FACTOR

Productgroep Ouderschapskennis 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In september 2004 werd Savanna door haar moeder om het leven gebracht. Drie jaar oud was ze, en ze stond onder toezicht van de jeugdzorg. Er waren in diezelfde periode ook andere kinderen, zoals ze er ook voordien geweest zijn, die, ondanks de bemoeienis van de jeugdzorg, door eenzelfde lot getroffen zijn, maar zij werd hét symbool van een jeugdzorg die faalt in de zorg voor veiligheid van kinderen. Zij en haar lotgenoten markeren een waterscheiding in de jeugdzorg, die van voor en die van na 'Savanna'. Veiligheid is hét dominante thema geworden in de jeugdzorg waardoor deze sterk in het teken is komen te staan van risicomanagement. Daarbij is de nadruk komen te liggen op regels, procedures en protocollen. Immers, hoe sterker de behoefte - of hoe groter de illusie - om risico's beheersbaar te kunnen maken, hoe meer behoefte aan controle in de vorm van regels. En die regels zijn er niet alleen met het oog op veiligheid van kinderen, maar dienen ook de veiligheid van professionals en organisaties. Na een incident of calamiteit kan immers een professional of een organisatie veilig rekenschap afleggen van zijn en doen en laten als de regels in acht genomen zijn en het protocol gevolgd is.