Floreren als ultiem einddoel van opvoeding en onderwijs.

Floreren als ultiem einddoel van opvoeding en onderwijs.

Lynne Wolbert | 2019 | www.ingentaconnect.com
Gratis

Omschrijving

‘Geluk’ of ‘floreren’: het is maar de vraag of we het ooit zullen bereiken en het is ook een vraag of het überhaupt wel zinvol is om een dergelijk onzeker doel na te streven in ons leven. Het citaat heeft mijns inziens ook te maken met iets dat bij een opvoeder zijn hoort: de hoop hebben en houden dat kinderen (later) een gelukkig leven zullen leiden. Zolang ouders die hoop hebben, zullen ze zelf ook gelukkig – of tenminste tevreden – zijn.