Fysieke inperking kinderen als therapeutische interventie

Fysieke inperking kinderen als therapeutische interventie

Productgroep PIP 30 - 2006
Job Catshoek | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veel ouders houden zoveel van hun kinderen dat ze hun geen strobreed in de weg leggen. Toch moeten opvoeders van tijd tot tijd grenzen stellen, zo meent Job Catshoek. In crisissituaties moeten opvoeders deze grens zelf belichamen, bijvoorbeeld door ‘fysieke inperking’ toe te passen: het tegen de zin vasthouden van kinderen. Aan de hand van ervaringen uit zijn opvoedingspraktijk legt Catshoek uit wat de mogelijkheden van deze therapeutisch-pedagogische interventie zijn.