Gelijkwaardig betrokken

Gelijkwaardig betrokken

Productgroep Ouderschapskennis 2017-3
Gé Haans | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De samenwerking tussen ouders en pleegouders is vaak ingewikkeld en vooral gebaseerd op een visie op (pleeg)ouderschap en een juiste roldifferentiatie tussen ouders en pleegouders. De juridische vormgeving zou eerder het sluitstuk van het proces moeten zijn dan het begin ervan. Het is dan ook stuitend dat de commissie ‘Herijking ouderschap’ wel opdracht gaf tot een onderzoek onder pleegouders, maar verzuimde een soortgelijk onderzoek te laten uitvoeren onder de ouders van uit huis geplaatste kinderen. Laat gelijkwaardigheid nou net een van de basiselementen zijn die een goede samenwerking kenmerkt. Het rapport dreigt de toch al voortschrijdende juridisering binnen de jeugdbescherming alleen maar te versterken.