Gender en etnische diversiteit op school: Een kwantitatief onderzoek naar genderverschillen in de relatie tussen etnische diversiteit en interetnische vriendschap

Gender en etnische diversiteit op school: Een kwantitatief onderzoek naar genderverschillen in de relatie tussen etnische diversiteit en interetnische vriendschap

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Vooralsnog focust onderzoek over interetnische vriendschap op school vooral op de etnische samenstelling van de school als belangrijkste determinant van interetnisch
contact. Ondanks het feit dat meisjes en jongens verschillend omgaan met etnische diversiteit, is er echter weinig onderzoek dat een genderfocus opneemt bij de studie van interetnische vriendschap. Daarom bekijkt dit artikel genderverschillen in de relatie tussen etnische diversiteit op school en interetnische vriendschap. Multilevel analyses werden uitgevoerd op data van 11 872 leerlingen, verzameld in 2004-2005 in 85 Vlaamse secundaire scholen. Op deze data werd het effect van een interactie tussen gender en etnische diversiteit op interetnische vriendschap getest. Tegen de theoretische verwachtingen in, verschillen meisjes niet significant van jongens op het vlak van interetnische vriendschappen,en zijn er geen genderverschillen in de relatie tussen etnische diversiteit op school en interetnische vriendschap. De onderzoekmatige en maatschappelijke implicaties van deze resultaten worden in de discussie besproken.