Gerelateerde ontwikkeling van externaliserend gedrag en opvoedgedrag bij kinderen en adolescenten

Gerelateerde ontwikkeling van externaliserend gedrag en opvoedgedrag bij kinderen en adolescenten

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Deze studie onderzocht hoe agressief/regeloverschrijdend gedrag en overreactief/ warm opvoedgedrag zich gezamenlijk ontwikkelen van de kindertijd tot in de adolescentie (9-17 jaar). Externaliserend gedrag is gemeten met moeder-/vaderrapportages van de Child Behavior Checklist (N=516). Overreactieve discipline is gemeten met zelfrapportages van de Parenting Scale, warmte met zelfrapportages van de Parenting Practices Questionnaire. Alle instrumenten zijn drie keer in zes jaar tijd afgenomen. De ontwikkelingstrajecten zijn bestudeerd door middel van versneld longitudinale latente groeimodellen. Resultaten suggereren dat, hoewel jongens op negenjarige leeftijd meer externaliserend gedrag vertoonden dan meisjes, jongens en meisjes evenveel stegen in regeloverschrijdend gedrag en daalden in agressief gedrag. Moeders en vaders toonden enigszins ander opvoedgedrag bij jongens dan bij meisjes. Associaties waren specifiek voor de typen externaliserend gedrag en opvoedgedrag, maar niet voor meisjes en jongens, of moeders en vaders. Beginniveaus van agressie waren gerelateerd aan veranderingen in opvoedgedrag, en vice-versa. Veranderingen in externaliserend gedrag waren geassocieerd met veranderingen in opvoedgedrag. De resultaten duiden op wederkerige effecten tussen de ontwikkeling van externaliserend gedrag en opvoedgedrag.