Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen

Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen

Productgroep Sozio 83 - 2008
Jan Steyaert | 2008
Gratis

Omschrijving

De sociale sector moet haar geschiedenis koesteren om te leren voor de toekomst. De canon sociaal werk maakt die historie inzichtelijk. Jan Steyaert beschrijft het belang ervan en de wijze
waarop deze tot stand is gekomen.