Gezins-creatieve-therapie biedt ouders ‘goede ouder’-ervaring

Gezins-creatieve-therapie biedt ouders ‘goede ouder’-ervaring

Productgroep Ouderschapskennis 2014-3
3,90

Omschrijving

Ouders die met hun kinderen in behandeling komen, zijn zich meestal bewust van de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan en de daarbij behorende moeilijkheden. Het ontbreekt hun eerder aan voldoende vertrouwen in zichzelf, als ouders, of in hun kinderen. De gezins-creatieve-therapie (GCT) is een geprotocolleerde behandelmethode voor gezinnen in beeldende therapie, gericht op systeembeïnvloeding en ouderondersteuning, ontwikkeld door Frans Beelen (Beelen, 2003). Het doel is om met behulp van beeldende gezinsopdrachten al doende ‘goede ouder’-ervaringen op te doen waardoor het zelfvertrouwen van ouders vergroot wordt en het (weer) lukt om succesvol leiding te geven aan hun kinderen.
Tijdens het Congres Ouderschapskennis op 16 april 2014 in Bussum, hebben deelnemers kunnen ervaren hoe het opdoen van een ‘goede ouder’-ervaring in de praktijk van GCT gestalte kan krijgen.