Gezins-Creatieve-Therapie met de Aardstra

Gezins-Creatieve-Therapie met de Aardstra

Productgroep Ouderschapskennis 2007-3
Frans Beelen | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze therapievorm gaat een gezin aan de slag met handenarbeidmateriaal, en al doende — heel letterlijk — leren de ouders nieuwe manieren om hun kinderen leiding te geven en om in te spelen op wat ze wel of niet kunnen. Het voor- en nabespreken van elke sessie is bovendien een oefening in vooruitdenken, taken verdelen, en reflectie op hun interactie en optreden. Terwijl iedereen bezig is met een beeldende opdracht en de ouders leiding geven aan de kinderen, ervaren de gezinsleden dat ze samen iets kunnen maken en plezierig met elkaar omgaan. De methode richt zich zo met name op het versterken van de buffermechanismen metacommunicatie en ‘goede ouder’-ervaringen waarvan Van der Pas (2005) veronderstelt dat deze het functioneren van ouders structureel verbeteren.
Trefwoorden: creatieve therapie, gezinnen.
Mevrouw Frans Beelen is geregistreerd creatief therapeut beeldend vormen, gastdocent in de post HBO-cursus Beeldende Creatieve Therapie met gezinnen en heeft een eigen praktijk als supervisor.