Gezinstherapeuten-in-opleiding evalueren hun beste en slechtste supervisie-ervaring!

Gezinstherapeuten-in-opleiding evalueren hun beste en slechtste supervisie-ervaring!

Productgroep Ouderschapskennis 2005-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het meeste onderzoek naar supervisie-ervaringen in gezinstherapie dateert van minstens tien jaar geleden. De daarin verzamelde gegevens hebben vooral betrekking op de visie van opleiders en supervisoren, en slechts zelden op die van de supervisanten. Daarom is dit onderzoek in het bijzonder gericht op de ervaringen van de supervisanten.


Opzet van het onderzoek

Voor dit onderzoek namen auteurs contact op met 52 gezinstherapie-opleidingen (masters en doctoral) in de VS en Canada, met het verzoek om aan 3 mannelijke en drie vrouwelijke cursisten een uitgebreide vragenlijst uit te reiken. Er werden in totaal 160 reacties ontvangen van 45 opleidingen, een reactiepercentage van ruim 50%. Twee formulieren waren onbruikbaar.
De vragenlijst besloeg 12 pagina’s en bestond uit drie delen (grotendeels ontleend aan Allen, Szollos & Williams, 1986). In het eerste deel werd biografische informatie gevraagd en gegevens over opleiding, ervaring, theoretische oriëntatie en toekomstplannen. Daarna werd de respondenten gevraagd om uit alle verschillende supervisies die ze hadden gevolgd, die te kiezen waar ze het meest tevreden over waren en die waarover ze achteraf gezien het minst tevreden waren. Deel 2 bevatte een reeks vragen over de beste supervisie-ervaring, deel 3 over de slechtste.