Grootouders en hulpverleners in de jeugdzorg

Grootouders en hulpverleners in de jeugdzorg

Productgroep Ouderschapskennis 2008-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de omstandigheden waaronder grootouders en jeugdhulpverleners met elkaar te maken krijgen en welke factoren bijdragen aan een positieve werkrelatie. Daartoe werden gegevens verzameld van 63 grootouders, wier kleinkind hulp van een instelling voor jeugdhulpverlening kreeg en van 21 maatschappelijk werkers van die instellingen. Grootouders en maatschappelijk werkers bleken met elkaar in contact te komen in vijf verschillende situaties.
Factoren die volgens grootouders bijdragen aan een positieve werkrelatie zijn onder anderen, het krijgen van emotionele en materiële steun, advies, hulpverlening en informatie en de overtuiging dat de werker competent is. De hulpverleners noemden als belangrijke factoren in dit verband onder anderen de zorgzaamheid van grootouders voor hun kleinkind, en het tonen van respect en meegaandheid bij de hulpverlening.
Relaties tussen grootouders en maatschappelijk werkers kunnen worden beschouwd als een uitwisseling van hulp- en steunbronnen. Die uitwisseling kan echter niet los gezien worden van het begrip 'macht'.