Grootouders van nu

Grootouders van nu

Productgroep Ouderschapskennis 2008-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Welke plaats hebben grootouders in het hedendaagse familieleven? In de loop van de twintigste eeuw leek de rol van grootouders steeds marginaler te worden. Maar de laatste decennia blijkt dat de bijdrage van grootouders aan de zorg voor kleinkinderen langzamerhand een onmisbaar onderdeel van het gezinsleven van hun kinderen wordt en dat grootouders zelf de omgang met en zorg voor hun kleinkinderen als een belangrijke en plezierige vorm van vrijetijdsbesteding zijn gaan zien.
Dit artikel beschrijft vanuit gezinssociologisch perspectief hoe, in samenhang met bredere maatschappelijke ontwikkelingen, de positie van grootouders in de afgelopen eeuw veranderde. De nadruk ligt op de recente periode, waarin het grootouderschap een nieuw aanzien en een andere vorm kreeg. Met name wordt ingegaan op de moderne grootouderrol die zowel grootouders als hun kinderen confronteert met andere eisen en nieuwe dilemma's.