H1 - De bestemming: het land stiefgezin

H1 - De bestemming: het land stiefgezin

Productgroep Een atlas voor het stiefgezin
Liesbeth Groenhuijsen | 9789088500053
2,90
Abonneeprijs: € 1,16

Omschrijving

In die oude verhalen gaat het bijna altijd om stiefmoeders. Over stiefvaders hoor je weinig. In de moderne stiefgezinnen is juist relatief vaak sprake van een stiefvader. Dat komt onder andere omdat kinderen na scheiding nog altijd in het overgrote deel van de gevallen bij hun moeder wonen, met een vorm van omgang met de vader. De stiefouder die er eventueel bij komt, is dan een vaderfiguur. Recent is hierin een verschuiving waar te nemen: steeds meer ouders proberen na scheiding een vorm van gezamenlijk ouderschap te realiseren. De gedachte daarachter is uiteraard dat het voor kinderen van belang is om met beide ouders een waardevolle en betekenisvolle relatie te behouden.