Handreiking Aanpak kinderarmoede

Handreiking Aanpak kinderarmoede

Gratis

Omschrijving


Inleiding
In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Gemeenten ondersteunen kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Maar ze bereiken nog lang niet iedereen en er is een groot verschil in het aanbod aan voorzieningen per gemeente. Hoe kan dat beter? Met wie kunnen gemeenten samenwerken aan een sluitende aanpak? Deze handreiking biedt tips en inspiratie.
Kinderen die opgroeien in armoede kunnen minder goed meedoen in de maatschappij en krijgen minder kansen. Met leeftijdsgenootjes sporten, muziekles, schoolreisjes of hun verjaardag vieren is voor deze kinderen niet vanzelfsprekend en ze dreigen buitengesloten te worden. Stress door geldzorgen in een gezin gaat ook ten koste van gezondheid en welbevinden van kinderen en heeft een
negatief efect op hun gedrag en schoolprestaties. Uiteindelijk leidt armoede in de jeugd tot minder kansen om in het volwassen leven mee te doen in de samenleving. Het SER-advies ‘Opgroeien zonder
armoede (https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2017/opgroeien-zonderarmoede.aspx)’ geeft een actueel beeld van kinderarmoede en aanknopingspunten voor beleidsontwikkeling.

Het eerste hoofdstuk (#kinderarmoede-het-probleem) gaat kort in op de cijfers en oorzaken van kinderarmoede en de impact van armoede op kinderen. Het tweede hoofdstuk (#kinderarmoede-deaanpak) bevat de eigenlijke tips en adviezen.