Herijking ouderschap

Herijking ouderschap

Gratis

Omschrijving

Was tientallen jaren geleden over het algemeen gesproken nog standaard dat kinderen voornamelijk geboren werden binnen een huwelijk van een man en een vrouw, tegenwoordig zijn er veel meer verschillende situaties waarin kinderen geboren worden en opgroeien. Te denken valt onder meer aan éénoudergezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht, samengestelde gezinnen, en meerouderschap waarbij meerdere ouders (twee vaders en twee moeders, één moeder met twee vaders, of twee moeders met één vader) samen kinderen krijgen en opvoeden. Ondanks dat het gezin bestaande uit een vader en een moeder die getrouwd of geregistreerde partners zijn nog steeds de meest voorkomende situatie is, zijn de “andere” gezinsvormen in de hedendaagse Nederlandse samenleving een groeiende groep (Bos & Van Gelderen, 2010; Centraal Bureau voor Statistiek, 2016; Staatscommissie Herijking Ouderschap, 2016; Steenhof, 2007).