Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek

Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek

Productgroep Sozio 77 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Delict, slachtoffer en dader. Voorgeleiding, uitspraak door de rechter en afhandeling van de opgelegde straf. Deze gang van zaken zonder veel contact tussen dader en slachtoffer begint te veranderen. Herstelbemiddeling biedt dader en slachtoffer van een delict de mogelijkheid
om via herstelgesprekken tot een constructieve vorm van herstel te komen. Wanneer kun je herstelgesprekken zinvol inzetten en aan welke voorwaarden moeten ze voldoen?