Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap

Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap

Productgroep Ouderschapskennis 2009-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Van stiefouderschap, of beter nieuw samengesteld ouderschap, is sprake bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin. Alle vormen ouderschap in en rond zo'n gezin, niet alleen stiefouderschap maar ook het al dan niet primair verzorgend biologisch ouderschap, zijn dan extra kwetsbaar, staan onder grote stress en verdienen ondersteuning.

Auteurs beschrijven kort de gezinsgeschiedenis na verlies van een ouder, door overlijden of door echtscheiding. Ze staan stil bij wat dit verlies voor ouders betekent, evenals bij de gevolgen van de complexe fase-overgang als een ouder met een nieuwe partner en kinderen gaat samenwonen. Aan de hand van het 'bufferschema' van Van der Pas (2005) beschrijven ze werkvloergevolgen van vier voorkomende ouderschapsvormen: zowel de biologische verzorgende ouder als de biologische ouder die niet primair verzorgend is, en de stiefouder, met en zonder eigen kinderen. Daarna geven zij per ouderschapsvorm suggesties hoe ouderbegeleiders de bufferdynamieken van betreffende ouders kunnen ondersteunen om tot een nieuw gezinsfundament te komen.