Het cirkelmodel

Het cirkelmodel

Productgroep Ouderschapskennis 2017-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wat moet je doen als je er niet helemaal gerust op bent dat een kind veilig opgroeit? Op basis van jarenlange ervaring ontwikkelden de auteurs van dit artikel samen met anderen het cirkelmodel voor veiligheid in gezinnen. Dit model kan worden ingezet bij het werken met gezinnen of als deskundigheidsbevordering. Het cirkelmodel helpt bij een zorgvuldige oordeels- en besluitvorming en leidt tot concrete stappen in situaties waarbij niet duidelijk is of het kind veilig is.

Het cirkelmodel is samengesteld uit diverse binnen-en buitenlandse inzichten vanuit systemisch denken voor het inschatten van risico’s en veiligheid (Munro, 2008). Het heeft als belangrijkste focus de samenwerking met het gezin en de mensen om hen heen, gericht op veiligheid. Het cirkelmodel is onder meer gebaseerd op het gedachtegoed van Signs of Safety, het werken vanuit de systeembenadering, presentie en progressiegericht werken. Het vertaalt dit in het concreet doordenken over wat er aan de hand is en welke stappen gezet moeten worden.