Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar

Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar

Productgroep Sozio 104 Special opleiding en werk - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op hogescholen een bekend verschijnsel: studie-uitval en studievertraging na de stage in het
derde jaar. Hoe kun je de uitval verkleinen, de vertraging vermijden en de praktijkschok verminderen? Bij Avans in Den Bosch worden vierdejaars studenten ingezet bij het SPH-onderwijsprogramma van het tweede jaar. Die inzet draagt bij aan versterkte weerbaarheid bij studenten in de jaarstage