Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding

Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding

Productgroep PIP 30 - 2006
Tom Kroon | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wie het geweten ter sprake brengt werd tot voor kort al snel voor moraalridder of dominee versleten. Maar het geweten is terug van weggeweest. Tom Kroon betoogt dat we in de morele opvoeding niet langer om het geweten heen kunnen. Want wat geeft richting aan ons handelen wanneer redenen tekortschieten? En wat beweegt ons om soms tegen ons eigenbelang in te gaan?