Het ideaal en de praktijk van samenwerkend leren met de computer

Het ideaal en de praktijk van samenwerkend leren met de computer

Productgroep Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Globalisering maakt de wereld kleiner, maar de afstanden die we moeten overbruggen worden groter. Er wordt steeds vaker gezocht naar samenwerking op afstand en er wordt meer informatie uitgewisseld met behulp van computers. Idealiter vinden steeds meer mensen toegang tot kennis én tot elkaar via deze nieuwe media. Maar in hoeverre is de participatie in zo’n digitale uitwisseling een ideaal? Zullen we elkaar vinden op deze digitale snelweg en hoe zullen we in staat zijn tot gezamenlijke constructie van kennis wanneer we elkaar niet meer begrijpend (of niet begrijpend) in de ogen zien? .
De vraag of mensen door middel van computers toegang kunnen krijgen tot kennis én tot elkaar wordt hier onderzocht met behulp van een concreet voorbeeld. In 2004 is een lessenserie ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool. Het onderwerp van de lessenserie was gezonde voeding en de werkvorm samenwerkend leren. Hierbij werd een computer programma[1] ingezet dat speciaal is ontwikkeld om dit samenwerkend leren te ondersteunen. De meer omvattende leeromgeving sluit aan bij een Vygotskiaans idee over leren en onderwijzen en bij ideeën over activerende werkvormen.