Het probleem is het probleem, niet de ouder! - Inleiding op het thema

Het probleem is het probleem, niet de ouder! - Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2015-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als het niet goed gaat met een kind, kunnen ouders onthand raken en komt hun ouderschap onder druk. Ouders zijn daarbij gevoelig voor hoe er naar hen gekeken wordt. In de ouderbegeleiding is het niet helpend om ouders op de onderzoekstafel te leggen en hen uitvoerig te analyseren. De uitspraak van White (2007), dat het probleem het probleem is, niet de ouder, kan de ouderbegeleider helpen om niet in deze valkuil te trappen.

We exploreren samen met ouders, als evenwaardige experts, wat hun bekommernissen zijn en wat voor hen waardevol is. Wat ouders graag wensen voor hun kinderen en waar ze als ouders voor staan, is een centraal aspect van hun ouderschap. Samen onderzoeken we in hoeverre ze daar nog mee verbonden zijn en wat daar nog in mogelijk is.

In een narratieve benadering gaat men ervan uit dat mensen vast komen te zitten in de verhalen over zichzelf, anderen en hun omgeving. Ze raken losgekoppeld van wat voor hen belangrijk is en tegelijk verliezen ze de verbondenheid met hun omgeving. Narratieve wegen zoals ex-ternaliseren van belemmeringen, herpositioneren tegenover problemen en binnenbrengen van meerstemmigheid, bevorderen zowel de reconnectie met hun waarden als met de gemeenschap waartoe ze behoren.

In dit artikel laten we in twee casussen zien dat ‘het probleem het probleem is’. Dit artikel is een bewerking van een workshop tijdens het congres ‘Met ouders in gesprek’. (april 2014).