Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Productgroep Ouderschapskennis 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Geen praktijkbeschrijving in dit nummer, maar een artikel over Fraibergs werk - haar gehele werk. Het is de inleiding van Robert N. Emde bij een bundel artikelen die Fraibergs man na haar dood verzorgde:Louis Fraiberg, Selected Writings of Selma Fraiberg. (Columbus: Ohio State University, 1987).
Emde, socioloog, psychiater en sinds vele jaren hoogleraar aan de University of Colorado te Denver CO, is een prominent onderzoeker op het terrein van de 'health sciences'. Alleen al het feit dat hij bereid was het voorwoord te schrijven, spreekt voor het belang van Fraibergs werk. Emde maakt ook duidelijk dat Fraibergs werk veel en veel verder reikte dan de 'spoken in de kinderkamer'. Dat doet het nog steeds. Het behelsde een programma van onderzoek voor vele jaren. Op de vraag aan professor Emde of hij na twee decennia nog achter zijn lofrede op Fraiberg staat, antwoordde hij dat hij het onlangs nog eens doornam met het oog op een lezing, en: 'In de geestelijke gezondheidszorg voor baby's - het terrein dat Fraiberg als een ware pionier voor ons heeft ontsloten - zijn we nog steeds bezig met het programma dat zij schetste: met onderzoek, preventie en de hoognodige interventies.