Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Productgroep Ouderschapskennis 2005-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een in de steek gelaten moeder, een in de steek gelaten kind2
Oorspronkelijk werd deze casus beschreven als antwoord op vragen van collega’s. De vragen waren: ‘Hoe pas je in je behandeling de psychotherapeutische uitgangspunten aan als een zeer jong kind en de moeder beiden cliënt zijn en als de therapie voornamelijk plaatsvindt via huisbezoeken?’ ‘Wat gebeurt er in therapieses-sies bij deze vorm van behandeling?’
Als antwoord op deze vragen hebben we ervoor gekozen de casus van Beth en Trudy als volgt te presenteren. We hebben twee sessies uit het begin van de behandeling uitgekozen en beschrijven gedetailleerd wat zich in deze sessies heeft afgespeeld. Toen we dit verslag presenteerden, waren we pas zes maanden aan het werk met dit buitengewoon moeilijke geval en konden we niet weten wat de afloop zou zijn. Toch meenden we dat we ermee konden illustreren hoe onderdrukte herinneringen van de ouder weerklinken in de behoeften en het gedrag van een zeer jong kind en hoe deze interactie de prikkel en het materiaal voor de therapie kan leveren. Voor onze lezers hebben we een kort nawoord toegevoegd waarin we vertellen welke vooruitgang Trudy had geboekt rond haar derde verjaardag, toen de behandeling werd beëindigd.