Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Productgroep Ouderschapskennis 2003-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Clinicai Studies in Infant Mental Health

Kortdurende crisisinterventie: twee praktijkvoorbeelden

We geven twee praktijkvoorbeelden van crisisinterventie bij ouders met een baby, waarbij door omstandigheden het aantal sessies beperkt is. Toevallig bestaan tussen beide gevallen bepaalde overeenkomsten. De baby’s, Neil en Gretchen, zijn beiden bijna vier maanden oud. Beide moeders zijn depressief en hun depressie heeft te maken met het verlies van een dierbare voorafgaand aan de geboorte van de baby. Bij Neils moeder wordt het eerdere verdriet versterkt doordat kort na de bevalling haar baarmoeder verwijderd is. Tot slot staan beide gezinnen op het punt om naar een ander deel van het land te verhuizen, en zijn er daardoor niet meer dan drie sessies mogelijk.
Terwijl de therapeut reageert op de crisis, zien we al bij de eerste sessie dat in beide gezinnen spoken uit het verleden van de ouders de kinderkamer zijn binnengedrongen. Deze verhinderen - of dreigen te verhinderen - dat de ouders een band met de baby vormen.
Dat het verleden van de ouders zich herhaalt in het heden is een onderwerp dat we elders1 uitvoerig aan de orde stellen. In de daar besproken praktijkvoorbeelden hebben zich spoken in de kinderkamer gevestigd en zitten de ouders vast in een pathologisch conflict met hun baby van een dusdanige omvang dat een intensieve behandeling van vele maanden nodig is om de spoken te verjagen en de baby uit de ouderlijke neurose te bevrijden.


Of spoken de overhand

krijgen en de baby in gevaar brengen, hangt tot op zekere hoogte af van de weerstand die ouders kunnen bieden: of ze het ‘spook’ kunnen zien als iets vreemds, iets wat hun plezier in hun kind verstoort, en of ze hulp kunnen vragen om de indringer uit hun leven te bannen. Als ze in onze spreekkamer komen, kunnen ze misschien het spook nog niet benoemen - daarbij hebben ze onze professionele hulp nodig. Maar als ouderparen zeggen ‘Er is iets mis, er gebeurt iets wat we niet willen’ wanneer ze naar ons toe komen, is dat een gunstig teken.