Het ziekenhuis als veilige plek – ook voor ouders

Het ziekenhuis als veilige plek – ook voor ouders

Productgroep Ouderschapskennis 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel worden enkele spanningsvelden besproken die heel gewoon zijn op kinderafdelingen. Ze horen erbij. Tot feitelijke spanning hoeft het niet te komen mits alle 'partijen' zich veilig weten - ook de ouders. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen. De drie praktijkvoorbeelden die ik hieronder introduceer en beschouw laten zien dat het inderdaad loont om te anticiperen op spanning (Hanauer Stuit), om ook 'foute' ouders zorgvuldig te bejegenen (Kempe) en om bij langdurige opnames in te calculeren dat sommige ouders baat hebben bij een vaste begeleider (De Raadt).