Hoe kindermishandeling terug te dringen?

Hoe kindermishandeling terug te dringen?

Gratis

Omschrijving

In dit artikel gaat de auteur in op kinderbescherming als kinderbeschadiging, de betekenis van kinderrechten en (ACEs)wetenschap voor de structurele preventie van kindermishandeling en de opkomst van de internationale ACEsbeweging. Tot besluit volgt een vijftal aanbevelingen.

De zaak van Sharleyne, het meisje uit Hoogeveen dat van een flat viel, of sprong, of werd gegooid, was veel in het nieuws.2 Zij is een van de vele slachtoffers van een historisch gegroeid systeem van kinderbescherming dat niet beschermt maar juist beschadigt. Gelukkig kloppen kinderrechten en wetenschap aan de deur. En is een nieuwe beweging in opkomst: de ACEsbeweging (ACEs staat voor Adverse Childhood Experiences). Hoe kunnen deze bijdragen aan een betere bescherming van kinderen en het terugdringen van kindermishandeling?
In dit artikel ga ik eerst in op kinderbescherming als kinderbeschadiging. Vervolgens komt de betekenis van kinderrechten en Early Childhood wetenschap voor de structurele preventie van kindermishandeling aan de orde en sta ik stil bij de opkomst van de op de ACEswetenschap gebaseerde internationale ACEsbeweging. Ik besluit met een vijftal aanbevelingen.