Hoe opvoedingsfouten te vermijden

Hoe opvoedingsfouten te vermijden

Gratis

Omschrijving

 • Opvoeding en leiding
 • Instinctssfeer
 • Verstandssfeer
 • intuitieve sfeer
 • Gevoelssfeer
 • Het gezin
 • De omgeving
 • Gespleten opvoeding
 • Straf en beloning
 • De vrede vindt zijn oorsprong in de opvoeding
 • Tucht zij zelftucht
 • Straf en beloning

Herman Julius Jordan (Zürich, 22 juli 1903 - Zeist, 9 november 1971) was een Nederlandse bioloog, oprichter van Montessorischolen en auteur van pedagogische boeken. Hij was een zoon van Hermann Jacques Jordan (1877-1943), Duits zoöloog en vergelijkend fysioloog, en de Nederlandse Nanette van Witsen.

In 1930 werd Herman Julius Jordan leraar biologie aan het Montessori Lyceum Amsterdam. Via zijn vader, Hermann Jacques Jordan, kende hij Maria Montessori persoonlijk en werd beïnvloed door haar ideeën. Hij streefde naar een vorm van onderwijs die gericht was op zo volledig mogelijke ontplooiing van de mens en van een wezenlijk democratische samenleving. Eigen verantwoordelijkheid en individualiteit moesten gestimuleerd worden. Kennis vond hij dressuur. Hij gaf les aan de opleidingscursus voor Montessorileerkrachten in Utrecht en werkte mee aan het opzetten van een afdeling AVIO, IVO en Montessoriafdeling aan het Kennemer Lyceum in 1939. In datzelfde jaar volgde Jordan een de Internationale Opleidingscursus van dr. Montessori in Amsterdam.

187 pags