Homoseksuele mannen die na hun coming-out vader zijn geworden

Homoseksuele mannen die na hun coming-out vader zijn geworden

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

In deze studie werd onderzocht of er verschillen zijn tussen homovader gezinnen (n=36) and heteroseksuele gezinnen (n=36) met betrekking tot de vader-kind relatie, ervaringen van ouderlijke stress door vaders en met betrekking tot het welzijn van hun kinderen. De homovaders in deze studie zijn allemaal vader geworden tijdens hun homoseksuele relatie. Zij doneerden sperma aan lesbische paren en delen samen met deze lesbische paren de zorg en opvoeding van het kind. Binnen de homovadergroep is ook gekeken naar de relaties tussen homovader specifieke aspecten (o.a., ervaringen met afwijzing, het moeten verdedigen van hun gezinssituatie en conflicten met de moeders van de kinderen) en de vader-kind relatie, ervaringen van ouderlijke stress en het welzijn van de kinderen. De data werd bij de vaders verzameld met behulp van vragenlijsten. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de typen gezinnen met betrekking tot emotionele betrokkenheid en ouderlijke bezorgdheid (vader-kind relatie), ouderlijke last (als onderdeel van ouderlijke stress), of het welzijn van het kind. Homo vaders voelden zich echter wel minder competent in hun opvoedersrol dan heteroseksuele vaders. Voor homoseksuele vaders bestond er verder een significant verband tussen hun ervaringen met afwijzing en het gevoel hun opvoedsituatie te moeten verdedigen enerzijds en de vader-kind relatie, ouderlijke stress en het welzijn van hun kinderen anderzijds.