Hoofdstuk 2: Verschuivende pedagogische ambities in de Nederlandse geschiedenis

Hoofdstuk 2: Verschuivende pedagogische ambities in de Nederlandse geschiedenis

Productgroep Wereldwijd opvoeden
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Opvoeden moet. Dat is de rode draad door de pedagogische geschiedenis van Nederland. Deze morele verplichting voor ouders, en voor de samenleving, werd in Nederland sinds 1905, bij de invoering van de kinderbeschermingswetten, bij wet vastgelegd. Toen werd opvoeden in het belang van het kind een wettelijke plicht. Opvoeden in het belang van het kind is een pedagogische ambitie: de vaste wil om kinderen op te voeden met een helder omschreven doel voor ogen. Pedagogische ambities vormden in de geschiedenis voor vele generaties de motor achter belangrijke pedagogische activiteiten, zoals cultuuroverdracht, pedagogisch toezicht en pedagogische regulering.