Humor als wapen - vredeseducatie met een lach

Humor als wapen - vredeseducatie met een lach

Prof. dr. Lennart Vriens | 2001 | 9789066654503
4,90
Abonneeprijs: € 1,96

Omschrijving

Kinderen die in hun leven niets te lachen hebben groeien niet goed op. Lachen is immers een kenmerk van de mens, fysiek bepaald, maar ook sociaal-emotioneel. Daarom is humor een belangrijk middel in opvoeding en onderwijs. 

Goede humor wekt lachen op. Maar humor kan ook ernstig zijn, spottend of zelfs bijtend.

De auteur, hoogleraar Vredespedagogiek Lennart Vriens, beschrijft met voorbeelden wat humor kan betekenen in opvoeding en onderwijs. Deze kennis wordt toegepast op het terrein van de vredeseducatie. Want humor kan een rol spelen als het gaat om het relativeren van problemen, om de eigen vanzelfsprekendheden te toetsen en om vooroordelen te bestrijden zonder ze beladen te maken.